หน่วยงาน : โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : -
ตำบล : ฆอเลาะ
อำเภอ : แว้ง
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96160
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.นราธิวาส เขต 2