หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านจือแร
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : -
ตำบล : สากอ
อำเภอ : สุไหงปาดี
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96140
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 073653577
อีเมล : jerae96140@gmail.com
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.นราธิวาส เขต 2