หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านตอหลัง
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : -
ตำบล : ไพรวัน
อำเภอ : ตากใบ
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96110
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0
อีเมล :
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.นราธิวาส เขต 2