หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านละโอ
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : -
ตำบล : ศรีสาคร
อำเภอ : ศรีสาคร
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96210
เว็บไซต์ : sites.google.com
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -
สังกัด : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
เขตพื้นที่ : ตชด.นราธิวาส เขต 1