หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาล 6 (ถนนโคกเคียน)
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : -
ตำบล : บางนาค
อำเภอ : เมืองนราธิวาส
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96000
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : สพป.นราธิวาส เขต 1