สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

สถาบันพัฒนาครูฯ​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​ยะลา​ จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง “การนำนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ” ครั้งที่ 2

          (วันนี้ 11 มิ.ย. 65) สถาบันพัฒนาครูฯ​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​ยะลา​ จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง “การนำนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ” ครั้งที่ 2 ระหว่าวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพครูแบบครบวงจรสู่การพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพการศึกษาในพื้นที่​ ใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศและระบบกลไกเชิงพื้นที่และเครือข่ายชุมชนความรู้ทางวิชาการ (Professional Learning Community หรือ PLC) พัฒนาครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการพัฒนาครูไปสู่การพัฒนาผู้เรียนเด็กและเยาวชนในพื้นที่​ให้มีทักษะศตวรรษที่ 21 และครูสามารถใช้ผลการพัฒนาศักยภาพตนเองสู่ตำแหน่งทางวิชาการ​ ให้มีคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้​ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี  ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​ยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ลัลน์ลลิต สืบประดิษฐ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์​อำนวย สุวรรณชาตรี​ ผู้อำนวยการโรงเรียน​​​ อาจารย์​ดารุณี สุวรรณชาตรี​ ผู้อำนวยการ และอาจารย์ ดร.ลัลน์ลลิต สืบประดิษฐ์​ อาจารย์​ประจำหลักสูตร​ภาษาอังกฤษ​และ​เทคโนโลยี​ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

           อาจารย์ ดร.ลัลน์ลลิต สืบประดิษฐ์ กล่าวว่าการนำนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ความเป็นครูมืออาชีพ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยมีแนวคิดหลัก คือ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ให้สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา และสามารถวางแผนพัฒนาผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา สามารถวางแผนพัฒนาผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาและสามารถวางแผนพัฒนาผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษต่อไป

____________________________________________

https://pts.yru.ac.th/

#หน่วยงานวิจัยพัฒนาให้บริการสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

#สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

#PTS #YRU

แกลเลอรี่