สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ติดต่อเรา

ชั้น1 อาคาร4  มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  073-299641

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน 41003/41005