สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ติดต่อเรา

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

อาคาร 4 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  073-299641  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน 18500/18502

อีเมล์ : [email protected]