โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ติดต่อเรา

ชั้น7 อาคาร 24 (อาคารสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 41003