หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : -
ตำบล : บาตง
อำเภอ : รือเสาะ
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96150
เว็บไซต์ : 96102421.thaischool.in.th
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล :
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : ตชด.นราธิวาส เขต 1