หน่วยงาน : โรงเรียนสังวาลย์วิท 4
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : -
ตำบล : ธารโต
อำเภอ : ธารโต
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95170
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -
สังกัด : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
เขตพื้นที่ : ตชด.ยะลา เขต 3