หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปาโจแมเราะ
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : -
ตำบล : แม่หวาด
อำเภอ : ธารโต
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95150
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -
สังกัด : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
เขตพื้นที่ : ตชด.ยะลา เขต 3