หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง)
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : -
ตำบล : เบตง
อำเภอ : เบตง
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95110
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดยะลา