หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : -
ตำบล : เบตง
อำเภอ : เบตง
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95110
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 062 217 5700
อีเมล : -
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดยะลา