หน่วยงาน : โรงเรียนโรงงานยาสูบ 2
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 3
ตำบล : ปะแต
อำเภอ : ยะหา
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95120
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ตชด.ยะลา เขต 2