หน่วยงาน : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ๕๐ พรรษา
บ้านเลขที่ : 5
หมู่ที่ : -
ตำบล : บุดี
อำเภอ : เมืองยะลา
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95000
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -
สังกัด : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
เขตพื้นที่ : ตชด.ยะลา เขต 1