หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
บ้านเลขที่ : 84
หมู่ที่ : -
ตำบล : สะเตง
อำเภอ : เมืองยะลา
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95000
เว็บไซต์ : www.t2yala.ac.th/
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดยะลา