หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลบ้านปาตาตีมอ
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : -
ตำบล : ละหาร
อำเภอ : สายบุรี
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94110
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 073 411 346
อีเมล : -
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี