หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านเขาตูม
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : -
ตำบล : ยะรัง
อำเภอ : ยะรัง
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94160
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 073 418 075
อีเมล : -
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี