หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปลักปรือ
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : -
ตำบล : แม่ลาน
อำเภอ : แม่ลาน
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94180
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 2