หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : -
ตำบล : ปะลุกาสาเมาะ
อำเภอ : บาเจาะ
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96170
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.นราธิวาส เขต 1