หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : -
ตำบล : สาคอบน
อำเภอ : มายอ
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94140
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 2