หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านด่าน
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 7
ตำบล : ลางา
อำเภอ : มายอ
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94190
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 073 485 264
อีเมล : -
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 2