หน่วยงาน : โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา)
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : -
ตำบล : มายอ
อำเภอ : มายอ
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94140
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info
เบอร์ติดต่อ : 073 497 284
อีเมล : -
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 2