หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านบาเงง
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 1
ตำบล : ปากล่อ
อำเภอ : โคกโพธิ์
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94180
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 2