หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านคลองช้าง
บ้านเลขที่ : 60/4
หมู่ที่ : 7
ตำบล : นาเกตุ
อำเภอ : โคกโพธิ์
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94140
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 086 292 7571
อีเมล : -
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 2