หน่วยงาน : โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์
บ้านเลขที่ : 42
หมู่ที่ : 6
ตำบล : โคกโพธิ์
อำเภอ : โคกโพธิ์
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94120
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 2