หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอ
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 11
ตำบล : โคกโพธิ์
อำเภอ : โคกโพธิ์
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94120
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : sator.kokpho@gmail.com
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 2