หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : -
ตำบล : สะบารัง
อำเภอ : เมืองปัตตานี
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94000
เว็บไซต์ : t4watnop.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 073 349 683
อีเมล : -
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี