หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
บ้านเลขที่ : 90
หมู่ที่ : -
ตำบล : อาเนาะรู
อำเภอ : เมืองปัตตานี
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94000
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 073 334 867
อีเมล : -
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี