หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : -
ตำบล : จะบังติกอ
อำเภอ : เมืองปัตตานี
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94000
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี