หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านน้ำดำ
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 4
ตำบล : ปุโละปุโย
อำเภอ : หนองจิก
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94140
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 0-7333-0204
อีเมล : -
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 1