หน่วยงาน : โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : -
ตำบล : บางตาวา
อำเภอ : หนองจิก
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94170
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 073 437 181
อีเมล : -
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 1