หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาหนัน
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : 6
ตำบล : พร่อน
อำเภอ : เมืองยะลา
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95160
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0819908802
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดยะลา