หน่วยงาน : โรวเรียนบ้านตะโละซูแม
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : 2
ตำบล : กรงปินัง
อำเภอ : กรงปินัง
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95000
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0990345599
อีเมล :
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : กศน.จังหวัดยะลา