หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านบูกิ๊จยือแร
บ้านเลขที่ : 69/16
หมู่ที่ : 2
ตำบล : รือเสาะออก
อำเภอ : รือเสาะ
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96150
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 0892940036
อีเมล : yuliana321@gmail.com
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.นราธิวาส เขต 1