หน่วยงาน : โรงเรียนเบตงจูเนียร์คอลีฟะห์ศึกษา
บ้านเลขที่ : 5/5
หมู่ที่ : -
ตำบล : เบตง
อำเภอ : เบตง
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95110
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 0936765787
อีเมล : -
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เขตพื้นที่ : ตชด.ยะลา เขต 3