หน่วยงาน : ศพด.บ้านทุ่งเหรียง
บ้านเลขที่ : 91/1
หมู่ที่ : 2
ตำบล : ยุโป
อำเภอ : เมืองยะลา
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95000
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0898785616
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดยะลา