หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควนลังงา
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : 3
ตำบล : ทรายขาว
อำเภอ : โคกโพธิ์
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94120
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 0822830652
อีเมล : -
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี