หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาบัน
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : 3
ตำบล : สาบัน
อำเภอ : ยะหริ่ง
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94150
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0828228865
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี