หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : 5
ตำบล : ตะบิ้ง
อำเภอ : สายบุรี
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94110
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0935818582
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี