หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนหยี
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : 5
ตำบล : ปะโด
อำเภอ : มายอ
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94140
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0862930708
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี