หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : 3
ตำบล : พิเทน
อำเภอ : ทุ่งยางแดง
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94140
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0967711333
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี