หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
บ้านเลขที่ : 1
หมู่ที่ : 1
ตำบล : สะเตง
อำเภอ : เมืองยะลา
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95000
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 0631510451
อีเมล : -
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ตชด.ยะลา เขต 2