หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
บ้านเลขที่ : 1
หมู่ที่ : 1
ตำบล : บันนังสตา
อำเภอ : บันนังสตา
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95130
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0801948531
อีเมล : r.neejuppy99@gmail.com
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ตชด.ยะลา เขต 2