หน่วยงาน : อบต.ทรายขาว
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : 3
ตำบล : ทรายขาว
อำเภอ : โคกโพธิ์
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94120
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0872970656
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี