หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุลมุตตากีม
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 2
ตำบล : ศรีสาคร
อำเภอ : ศรีสาคร
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96210
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 0862880680
อีเมล : Nurida1124@gmail.com
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส