หน่วยงาน : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บ้านเลขที่ : 5/12
หมู่ที่ :
ตำบล : สะเตง
อำเภอ : เมืองยะลา
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95000
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0945934909
อีเมล : cheewala.b@yru.ac.th
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดยะลา