หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิปิสกูเละ
บ้านเลขที่ : 50
หมู่ที่ : 7
ตำบล : เขาตูม
อำเภอ : ยะรัง
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94160
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0849981893
อีเมล : paee068@gmail.com
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี