หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ :
ตำบล : ตันหยงมัส
อำเภอ : ระแงะ
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96130
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 073540847
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส