หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกูแบสีรา
บ้านเลขที่ : 113
หมู่ที่ : 4
ตำบล : กอลำ
อำเภอ : ยะรัง
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94160
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0636026893
อีเมล : spd-pula._@hotmail.com
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี